Huygens ING VOC - Kenniscentrum
VOC - Kenniscentrum

Home
Oprichting, organisatie en ondergang van de VOC
Kamers van de VOC
Schepen van de VOC
De VOC Overzee
Belangrijkste gewesten overzee
Belangrijkste handelsproducten
Detailkaarten
Thema's
Literatuur
Adressen
geen e-mail meer

 
Huygens ING
Amsterdam

Belangrijke adressen voor de geschiedenis van de VOC

Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
www.hetscheepvaartmuseum.nl

Maritiem Museum Rotterdam
www.maritiemmuseum.nl

Rijks Museum Amsterdam
www.rijksmuseum.nl

De archieven van de VOC berusten in het

Nationaal Archief
Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE 's-Gravenhage
Telefoon: 070-3315400
www.nationaalarchief.nl

De inventaris van het VOC-archief is te vinden onder http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/VOC/aantal/20/eadid/1.04.02

Voor een overzicht van de Overgekomen Brieven en Papieren in het VOC-archief zie http://obp.tanap.net/index.cfm

Bronnenpublicaties betreffende de VOC zijn te vinden bij

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
http://www.huygens.knaw.nl
doorklikken naar overzeese gebieden

Een belangrijke verzameling beeldmateriaal over de VOC wordt aangeboden door

Atlas of Mutual Heritage
www.atlasofmutualheritage.nl

Koninklijke Bibliotheek
www.kb.nl

Top