Huygens ING VOC - Kenniscentrum
VOC - Kenniscentrum

Home
Oprichting, organisatie en ondergang van de VOC
Kamers van de VOC
Schepen van de VOC
De VOC Overzee
Belangrijkste gewesten overzee
Belangrijkste handelsproducten
Detailkaarten
Thema's
Literatuur
Adressen
geen e-mail meer

 
Huygens ING
Amsterdam
kaart van Batavia, circa 1652, gravure van Matheus du Chesne, KITLV

Kaart van Batavia, circa 1652, gravure van Mattheus du Chesne, KITLV

In 2002 was het 400 jaar geleden dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd opgericht. Dit feit werd in binnen- en buitenland op diverse manieren herdacht. In dit kader werd ook de website VOC-Kenniscentrum opgezet die informatie over de VOC wil geven aan een breed publiek. De VOC was in zijn tijd een omvangrijke en complexe organisatie. De op deze website geboden informatie bestrijkt dan ook slechts een deel van de rijk geschakeerde werkelijkheid.

www.kitlv.nl Het VOC-Kenniscentrum was oorspronkelijk een project van het Koninklijk Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV).
De tekst is van de hand van Gerrit Knaap. Per 1 juli 2014 is de website overgenomen door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Het VOC-Kenniscentrum werd gesubsidieerd door de Stichting Viering 400 jaar VOC.

Top

 
Site-ontwerp: Ruparo