Huygens ING VOC - Kenniscentrum
VOC - Kenniscentrum

Home
Oprichting, organisatie en ondergang van de VOC
Kamers van de VOC
Schepen van de VOC
De VOC Overzee
Belangrijkste gewesten overzee
Belangrijkste handelsproducten
Detailkaarten
Thema's
Literatuur
Adressen
geen e-mail meer

 
Huygens ING
Amsterdam

Belangrijke adressen voor de geschiedenis van de VOC

Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
Telefoon: 020-5232222
www.scheepvaartmuseum.nl

Maritiem Museum Rotterdam
Leuvehaven 1
3011 EA Rotterdam
Telefoon: 010-4132680
www.maritiemmuseum.nl

De archieven van de VOC berusten in het

Nationaal Archief
Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE 's-Gravenhage
Telefoon: 070-3315400
www.nationaalarchief.nl

De inventaris van het VOC-archief is te vinden onder http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/VOC/aantal/20/eadid/1.04.02

Een beter doorzoekbare versie van het deel van de Overgekomen Brieven en Papieren van de inventaris wordt gevonden onder http://obp.tanap.net/index.cfm

Bronnenpublicaties betreffende de VOC zijn te vinden bij

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
http://www.huygens.knaw.nl

Linschoten-Vereeniging
www.linschoten-vereeniging.nl

Een belangrijke verzameling beeldmateriaal over de VOC wordt aangeboden door

Atlas of Mutual Heritage
www.atlasofmutualheritage.nl

Het belangrijkste overzeese werkterrein van de VOC was het gebied dat thans Indonesië heet. Wetenschappelijke informatie over Indonesië kan men verkrijgen bij het

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
www.kitlv.nl

Top